Salarisadministratie

De maandelijkse loonstrook voor uw werknemers is maar één onderdeel van een goede salarisadministratie. W&P Personeel en Salaris vervaardigt vanzelfsprekend niet alleen de salarisspecificatie ( tegen een vaste prijs per strook ), we kunnen ook voor de verzending zorgen. Uw salarismutaties kunt u aanleveren per post of e-mail. Met het digitale mutatieformulier kunnen we wijzigingen zelfs rechtstreeks inlezen in ons salarissysteem.

Ook verzorgen wij uw journaalposten, betaalstaten, Sepa-betaalbestanden, jaarloonopgaven en verzamelloonstaten. We kunnen u deze diensten op naar uw wens op papier of digitaal aanleveren en zelfs laten inlezen in uw financiële administratiesysteem. Belangrijk is dat u ook een helder inzicht in uw loonkosten heeft en overzicht van de uitgaven. Zo kunnen we vlot bruto-netto berekeningen en kostenindicaties voor u opstellen.

Belangrijke documenten als de loonaangifte moet maandelijks of vierwekelijks op tijd ingediend en betaald zijn. W&P levert uw aangiften tijdig en compleet bij u aan. Wij controleren nota’s van diverse instellingen als verzekeraars en onderhouden contact met de Belastingdienst.